Natural Resources Management (M.Sc.1990)

Vice Chancellor, Uva Wellassa University, Sri Lanka